Ajándékutalvány szabályzat

1. Az Ajándékutalvány szabályzat célja, hogy az utalvány kibocsátók megismertessék az Ajándékutalvány vásárlóival és felhasználóival (a továbbiakban, mint Ügyfél vagy Ügyfelek) az Ajándékutalvány megrendelésének és felhasználásának a feltételeit.

Az Ajándékutalvány kibocsátói (a továbbiakban, mint Zenon Clinic):


Zenon Medical Kft.Zenon Beauty Kft.Zenon Product Kft.
Cégjegyzékszám:01 09 40196401 09 40196101 09 401963
Adószám:32000212-1-4132000157-2-4132000188-2-41
  • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. 2. em.
  • Weboldal: www.zenonclinic.hu
  • Email: info@zenonclinic.hu
  • Képviseli: Sárospataki Kitti ügyvezető

2. Az Ajándékutalvány a Zenon Clinic által meghatározott lejárati dátummal, névre szólóan kiállított fizikai utalvány, vagy az általa generált ajándékutalvány elektronikus formája, amely feljogosítja az Ügyfelet, hogy az adott Ajándékutalványhoz rendelt pénzösszeget a Zenon Clinic által nyújtott szolgáltatásokra vagy termékekre váltsa.

3. Az Ajándékutalvány nem minősül fizetőeszköznek vagy elektronikus pénzeszköznek, sem részben, sem pedig egészben nem váltható be készpénzre. Az Ügyfél nem jogosult készpénzben átvenni az egyenleg összege és az igénybe vett szolgáltatás vagy megvásárolt termék értéke közötti különbözetet, ha azok értéke alacsonyabb, mint az Ajándékutalvány egyenlege.

4. Az Ügyfél az Ajándékutalványt online a Zenon Clinic által üzemeltetett www.zenon.hu weboldalon keresztül, vagy személyesen a Zenon Clinic 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. 2. emeletén található székhelyén, nyitvatartási időben vásárolhatja meg.

5. Az Ügyfél az online vásárlás során köteles megadni a nevét, a telefonszámát, az email címét, a számlázási adatait, az utalvány értékét (minimum 10.000 Ft) vagy a kiválasztott szolgáltatást, az átvétel módját és a választott fizetési módot, valamint az Ajándékutalvány tulajdonosának a nevét. Online vásárlás esetén az Ajándékutalvány megvásárolható díszcsomagolásban, illetve letölthető online PDF formában. Díszcsomagolást választása esetén az Ajándékutalvány személyesen átvehető a Zenon Clinic székhelyén, vagy kérhető futárszolgálat által történő kiszállítás is. A futárszolgálattal történő kiszállítás esetén a várható kézbesítés 2-3 munkanap, a kézbesítési díj 25.000 Ft értékű Ajándékutalvány esetében 1.900 Ft, felette ingyenes.

6. A Zenon Clinic székhelyén személyesen történő vásárlás esetén az előző pontban megjelölt adatok rögzítését, valamint az utalvány vagy a kiválasztott szolgáltatás értékének kiegyenlítését követően a fizikai Ajándékutalványt azonnal megkapja az Ügyfél. Személyes vásárlás esetén a fizetés történhet készpénzzel vagy bankkártyával is.

7. Az Ügyfél mind az online, mint a személyes vásárlás során köteles megadni az Ajándékutalvány tulajdonosának a nevét. Az Ajándékutalványt kizárólag a tulajdonos jogosult felhasználni, harmadik személyre át nem ruházható. Az Ajándékutalvány tulajdonosa a felhasználás során köteles a Zenon Clinic részére (fizikai vagy elektronikus formában) bemutatni az Ajándékkártyát.

8. Az Ügyfél az Ajándékutalványt annak érvényességi ideje alatt többször is felhasználhatja, amíg az egyenlege el nem fogy. Ha a szolgáltatás vagy a termék értéke magasabb, mint a felhasználható egyenleg összege, úgy az Ügyfél a szolgáltatás vagy a termék díjának különbözetét a készpénzes, banki utalásos vagy bankkártyás fizetéssel köteles teljesíteni.

9. Az Ajándékutalvány felhasználása nem zárja ki egyéb kedvezmények igénybevételét.

10. Az Ajándékutalvány érvényességi ideje a vásárlás időpontjától számított 12 hónapig. Az Ajándékutalvány az érvényességi idő lejártáig használható fel. A Zenon Clinic nem felel az Ajándékutalvány beváltásának meghiúsulásából eredő következményekért, ha arra a Zenon Clinic-en kívüli okok miatt kerül sor, különös tekintettel az Ajándékutalvány lejárati idejének lejártára.

11. Online vásárlás esetén a fogyasztóként eljáró Ügyfél az Ajándékutalvány átvételétől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni az Ajándékutalvány vásárlására vonatkozó szerződéstől. Az Ügyfél az elállásról szóló nyilatkozatát a Zenon Clinic székhelyére, vagy az info@zenonclinic.hu email címre küldheti meg. Elállás esetén a Zenon Clinic haladéktalanul elvégzi az Ajándékutalvány deaktiválását. Az Ügyfél nem állhat el egy olyan Ajándékutalvány vásárlásától, amelyet részben vagy egészben felhasznált. Abban az esetben, ha az Ügyfél Szerződéstől való elállási nyilatkozatának kézhezvétele és az Ajándékutalvány deaktiválása közötti időszakban az Ügyfél használta az Ajándékkártyát, úgy a Zenon Clinic mentesül az Ajándékutalvány ellenértékének visszaszolgáltatási kötelezettsége alól abban a mértékben, amelyben az Ügyfél csökkentette annak egyenlegét.

12. Az Ajándékutalvánnyal kapcsolatos reklamációkat a Zenon Clinic az Ügyfél panaszának benyújtásától számított 15 napon belül bírálja el. A panasz vagy reklamáció az info@zenonclinic.hu e-mail címre küldhető meg.

13. A Zenon Clinic az Ajándékutalvány lejárta, nem az Ajándékutalvány tulajdonos általi felhasználása, illetve az Ajándékutalványon felhasználható egyenlegnek a túl alacsony értéke esetén tagadhatja meg az Ajándékutalvány felhasználását.

14. Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Zenon Clinic általános szerződési feltételei, valamint a Zenon Clinic adatvédelmi tájékoztatója alkalmazandó. Az Ügyfél az Ajándékutalvány vásárlása előtt köteles elolvasni és elfogadni a jelen szabályzatot, az általános szerződési feltételeket, valamint az adatvédelmi tájékoztatót.

15. Jelen Szabályzat a www.zenon.hu weboldalon és a Zenon Clinic székhelyén érhető el.

Budapest, 2023. november 22.

Oldal tetejére
Időpontfoglalás